woensdag 6 mei 2015

update help after earthquake

Dear all,
Lots of people already donated for the help in Nepal.
One of our doctors, Yatin from Berlin arrived some days after the disaster in Bhaktapur.
He could immediately start working. The last days he worked in little villages in the mountains, where he was the first medical professional helper since the earthquake. Yesterday evening he send us this report:

 "Anourag and me are back from the mountains and remote villages like Dhab and Manikarkar, a Buddhist region where the Tamangs are living. It was a good decision to follow the villagers who asked for medical help, to be in good connection with Dhulikhel and its outposts and to leave foreign paramedics.
We are happy, healthy, exhausted but already ali ali refreshed from the bath in the nearby river and first fruits after tough days.

 Calendula tincture, Betadine, Aconitum, Arnica, Myristica, Hepar sulfuris, Pulsatilla and Silica where our "bestsellers" and of great help. Today, on the way back from Manikarkar to Dhab we have seen few follow ups, the rest was harvesting rice or already building new houses".

Thanks to all your donations he has the possibility to buy whatever is needed to give all the medical care that is needed, and to support people with homeopathic remedies as well, to improve their health in all aspects.

Greetings and thanks for all the support, and all the donations! Every financial help is still welcome!
Resie Moonen, MD, the Netherlands

woensdag 29 april 2015

Aardbeving in Nepal

Beste allemaal.
Zoals jullie allemaal weten is Nepal ernstig getroffen door een verwoestende aardbeving.
Meer dan 20 jaar werken wij, een groep homeopathische artsen uit o.a. Nederland, Belgie, Spanje en Duitsland, in Bhaktapur in the Bhaktapur  International Homeopathic Clinic. We hebben er een polikliniek opgericht waar klassiek homeopathisch gewerkt wordt door door ons opgeleide artsen en primary health werkers, en er is een goed draaiend Homeopathic College. Net het laatste  jaar waren we het projekt aan het afbouwen; immers de Nepalezen zelf waren inmiddels goed toegerust om dit werk verder voort te zetten.

Jullie begrijpen echter dat op dit moment weer zeer veel hulp nodig is, en vooral materiele hulp. Een van onze artsen, Yatin
Shah, uit Berlijn is nu al onderweg naar KTM, en zal daar morgen 29 april hopelijk aankomen om met onze Nepalese artsen zoveel mogelijk mensen direct te helpen, en de structuur opnieuw op te bouwen. Veel is verwoest en bij de bevolking is er veel angst, paniek en natuurlijk intens verdriet en rouw om het overlijden of de vermissing van dierbaren; het dodental in Bhaktapur alleen is al meer dan 500; de exacte aantallen zullen pas veel later bekend zijn.

Dit is een projekt met zeer korte lijnen, zonder werkingskosten (al onze artsen uit Europa werken er vrijwillig!), en waarvan U zeker kunt zijn dat de donaties integraal en volledig besteed zullen worden aan de wederopbouw van de kliniek en het werk van de homeopathisch artsen ter plaatse. Dat zal vooral bestaan uit het opvangen en begeleiden van getraumatiseerde mensen, fysiek en emotioneel  In het bijgevoegde pdf bestand kunt U de oproep van onze voorzitter lezen en donaties kunnen gedaan worden op de volgende rekening, of via PAYPAL. De Nederlandse rekening bestaat niet meer, omdat alle financiën centraal vanuit Duitsland geregeld worden.
Van harte aanbevolen!
Resie Moonen, arts voor homeopathie in Maastricht en huisarts in Belgie,  sedert 15 jaar als vrijwillig arts werkzaam in Bhaktapur/Nepal

Bhaktapur International Homeopathic Clinic e.V. (BIHC)
IBAN: DE81 3705 0299 0330 0004 24
BIC/ SWIFT: COKS DE 33

vrijdag 27 december 2013

Bericht voor donateurs: voortgang van het project.

Beste sympathisanten en donateurs,
allereerst willen we U laten weten dat het werk in Nepal goed verloopt. Er zijn dit jaar weer 13 nieuwe studenten gestart aan de Homeopathic Health Assistance opleiding. Ook de polikliniek groeit nog steeds, en er zijn telkens weer gemotiveerde Europese artsen die vrijwillig in het project willen werken voor een maand of langer.
In de administratie van het project gaat in Europa per 1 januari 2014 wel het een en ander veranderen: De Stichting Homeopathie Nederland is opgeheven en zoals in de statuten was opgenomen zijn de tegoeden gedeeltelijk naar Nepal overgemaakt, voor de betaling van de lopende kosten van dit schooljaar, en de rest van het tegoed is overgemaakt naar de Bhaktapur International Homeopathic Clinic e.V. in Keulen, Duitsland. Deze Duitse Stichting heeft exact hetzelfde doel als de Nederlands Stichting en tijdens de internationale meeting in Berlijn is besloten de financien te centraliseren in een land. Er is gekozen voor Duitsland omdat daar een groep jonge en gemotiveerde artsen de taken goed kan verdelen, en ook omdat de nieuwe regels voor ANBI stichtingen Nederland in 2014 ingrijpend wijzigen en dat zou weer veel extra administratief werk en kosten met zich meebrengen.
Natuurlijk zijn we heel blij als U wil bijdragen aan dit mooie project. De naam en bankgegevens staan hieronder vermeld.
We wensen U namens alle mensen in Nederland , Europa en Nepal,  die bij dit project betrokken zijn, weer een mooi jaar toe, met veel positieve energie, inspiratie en betrokkenheid!
Heel hartelijke groet van Resie Moonen.

De gegevens van de Duitse Stichting zijn als volgt:

Bhaktapur International Homeopathic Clinic e.V. (BIHC), te Köln
IBAN: DE81 3705 0299 0330 0004 24
BIC/ SWIFT: COKS DE 33

woensdag 27 maart 2013


First students graduated!

We are very happy that the first group of students of the Homeopathic Health Assistance Course graduated, and got their HHA cerificate. You can see on the photo on the first row the students and on the second row the teachers and staff.
Also we are happy that again new experienced homeopathic doctors from different countries in Europe are willing to help us making health care and homeopathy better in Nepal, special for the poorest people. The homeopathic doctors are there voluntarily and give supervision in the clinic and help with teachings in the college.
In the end of April 2013, I will go again to organize things for the clinic and the college, and I will also introduce a new collaege from The Hague, Netherlands, who will help there during a month.
Also we are very happy with the donation for 3 solar panels on the roof of the Clinic: we have electricity now for the whole day! In Nepal there is only electricity 4-5 hours a day, and you can imagine how difficult it is to work with this.
Thanks to everybody who helps us to help in Bhaktapur in Nepal. Also the students, who got partial scholarships, want to thank people who donated. Again there are now first, second and third year students, and for some of them this study was impossible without the help of donations!
NAMASTE!
Resie Moonen, MD, Holland/Belgium